Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Milan Matijević

Nastavni kurikulum (doc.dr.sc. Višnja Rajić i prof.dr.sc. Milan Matijević)

Kvalitativne i Kvantitativne metode (prof.dr.sc. Siniša Opić)

Rane socijalno-pedagoške intervencije (prof.dr.sc. Dejana Bouillet)

Inkluzivna pedagogija (prof.dr.sc. Dejana Bouillet)

Kolegij je namijenjen studentima 1. godine, modula odgojne znanosti - budućim učiteljima primarnoga obrazovanja.

Kolegij ima za cilj razviti svijest o potrebi cjeloživotnog u čenja i preuzimanje odgovornosti za vlastiti profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje, uključujući sposobnost analize i vrednovanja vlastitoga rada, odgojno-obrazovnih procesa i učenja.

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Milan Matijević

Izvoditelj kolegija dr.sc. Višnja Rajić, viši asistent

Ovo je izborni kolegij i namijenjen je svim studentima Učiteljskog fakulteta koji su upisali 5. semestar studija.

Cilj kolegija je upoznati različite pravce reformskih pedagogija i temelje pedagoška pluralizma, te razvoj specifičnih kompetencija kojima se osigurava ostvarivanje odgojno-obrazovnog procesa  usmjerene na dijete (učenika).

Nositelj kolegija:prof. dr.sc. Milan Matijević

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Višnja Rajić

Kolegij je namijenjen studentima Učiteljskog studija - 3. godina.

Nositelj kolegija: prof. dr.sc. Milan Matijević

Izvoditelj kolegija: dr. sc. Višnja Rajić