- Osnovne karakteristike izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu, dječje jaslice i vrtić- institucionalni kontekst odrastanja i razvoja, odgoja i obrazovanja djece
- Pedagoška rekonstrukcija djetinjstva; socijalizacija, njega, odgoj i obrazovanje u institucijskom kontekstu
- Važnost institucijskog konteksta za poticanje razvoja različitih kompetencija spoznajne, socijalne i komunikacijske kompetencije
- Predškolski programi
- Teorije dječjeg razvoja i njihove odgojno - obrazovne refleksije
- Noviji pristupi shvaćanju djeteta i razvoju kurikuluma ranog odgoja
- Kurikulum ranog odgoja i obrazovanja: humanistički razvojni pristup i sukonstrukcija kurikuluma
- Međuovisnost igre i učenja
- Odgojitelj kao dizajner okruženja za odgoj i učenje djece
- Vrednovanje kvalitete u ustanovi ranog odgoja i obrazovanja
- Profesionalne kompetencije odgojitelja u vrtiću- organizaciji koja uči