Inkluzivna pedagogija II

Nakon realiziranih obveza iz kolegija student će moći:

  • - objasniti etiološku osnovu i fenomenologiju socijalizacijskih teškoća djece s posebnim odgojno-obrazovnim
  • potrebama
  • - uočiti, prepoznati i zadovoljiti odgojno-obrazovne potrebe djece s teškoćama u razvoju, problemima u
  • ponašanju i drugim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
  • - sudjelovati u timskom radu u sklopu edukacijsko-rehabilitacijskih intervencija
  • - opisati djelokrug rada pojedinih pomažućih profesija u ostvarivanju edukacijsko-rehabilitacijskih
  • intervencija
  • - izrađivati individualizirani odgojno-obrazovni program
Preporučena literatura:

Ferek, M. (2006; 2010). Hiperaktivni sanjari. Zagreb: „Buđenje" Udruga za razumijevanje ADHD-a.

Tammet, D. (2006). Rođen jednog plavog dana. Zagreb: Faktura.

Haddon, M. (2003). The Courious Incident of the Dog in the Night-time. New York: Knopf Doubleday Publishing Group.

Barnett, K. (2013): Iskra: Kako sam u autističnom sinu pronašla genija. Zagreb: Profil.

Cvetković Lay, J. (2010). Kad bi se njih pitalo - priče iz radionica za darovitu djecu. Zagreb: Alinea i Centar za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić".

Miro Gavran (2015. - 6. izdanje): Zaboravljeni sin. Zagreb: Mozaik knjiga

Bird, R. (2009). Diskalkulija, praktični priručnik. Lekenik: Ostvarenje.

Kocijan Hercigonja, D., Buljan Flander, G., Vučković, D. (2004). Hiperaktivno dijete - uznemireni roditelji i odgajatelji. Jastrebrasko: Naklada Slap.

Davis, R.D., Braun, E.M. (2001). Dar disleksije. Zagreb: Alinea.