ODSJEK U PETRINJI

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA - Učiteljski studij: modul likovna kultura Odsjek u Petrinji

Prijavljuju se samo studenti modula likovna kultura:

1 godina studija zaporka za pristup: #LK01Petrinja
2 godina studija zaporka za pristup: #LK02Petrinja
3 godina studija zaporka za pristup: #LK03Petrinja
4 godina studija zaporka za pristup: #LK04Petrinja
5 godina studija zaporka za pristup: #LK05Petrinja

Molim studente da se prijave s točnom zaporkom za godinu studija kako bih vas sustav automatski rasporedio u grupu kojoj pripadate. Pravilnim rasporedom u grupu moći ćete biti ocijenjeni.

Molimo studente drugih modula da se ne prijavljuju na isti.

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA - Učiteljski studij: modul hrvatski jezik Odsjek u Petrinji

Prijavljuju se samo studenti modula hrvatski jezik:

1 godina studija zaporka za pristup: #1HRVJPetrinja
2 godina studija zaporka za pristup: #2HRVJPetrinja
3 godina studija zaporka za pristup: #3HRVJPetrinja
4 godina studija zaporka za pristup: #4HRVJPetrinja
5 godina studija zaporka za pristup: #5HRVJPetrinja

Molim studente da se prijave s točnom zaporkom za godinu studija kako bih vas sustav automatski rasporedio u grupu kojoj pripadate. Pravilnim rasporedom u grupu moći ćete biti ocijenjeni.

Molimo studente drugih modula da se ne prijavljuju na isti.

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA - Učiteljski studij: modul informatika Odsjek u Petrinji

Prijavljuju se samo studenti modula informatika:

1 godina studija zaporka za pristup: #01INFPetrinja
2 godina studija zaporka za pristup: #02INFPetrinja
3 godina studija zaporka za pristup: #03INFPetrinja
4 godina studija zaporka za pristup: #04INFPetrinja
5 godina studija zaporka za pristup: #05INFPetrinja

Molim studente da se prijave s točnom zaporkom za godinu studija kako bih vas sustav automatski rasporedio u grupu kojoj pripadate. Pravilnim rasporedom u grupu moći ćete biti ocijenjeni.

Molimo studente drugih modula da se ne prijavljuju na isti.

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA - Učiteljski studij: modul odgojne znanosti

1 godina studija zaporka za pristup: #01ODZPetrinja
2 godina studija zaporka za pristup: #02ODZPetrinja
3 godina studija zaporka za pristup: #03ODZPetrinja
4 godina studija zaporka za pristup: #04ODZPetrinja
5 godina studija zaporka za pristup: #05ODZPetrinja

Molim studente da se prijave s točnom zaporkom za godinu studija kako bih vas sustav automatski rasporedio u grupu kojoj pripadate. Pravilnim rasporedom u grupu moći ćete biti ocijenjeni.

Molimo studente drugih modula da se ne prijavljuju na isti.