ODSJEK U PETRINJI

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA - Učiteljski studij: modul hrvatski jezik

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA - Učiteljski studij: modul informatika

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA - Učiteljski studij: modul odgojne znanosti