Program pedagoškog, psihološkog, didaktičkog i metodičkog obrazovanja predmetnih nastavnika (nastava za potrebe drugih nastavničkih fakulteta te programi za ekonomiste, pravnike, inženjere i druge koji ulaze u školski sustav, a nisu završili nastavničke fakultete).