U sklopu Odsjeka za učiteljske studije izvodi se integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij s modulima (informatika, hrvatski jezik, likovna kultura, odgojne znanosti) te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij sa stranim jezicima (njemački ili engleski jezik).