Kolegij je namijenjen studentima 1. godine, modula odgojne znanosti - budućim učiteljima primarnoga obrazovanja.

Kolegij ima za cilj razviti svijest o potrebi cjeloživotnog u čenja i preuzimanje odgovornosti za vlastiti profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje, uključujući sposobnost analize i vrednovanja vlastitoga rada, odgojno-obrazovnih procesa i učenja.

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Milan Matijević

Izvoditelj kolegija dr.sc. Višnja Rajić, viši asistent