Poštovani studenti 2. godine Učiteljskog studija,
prema studijskome programu u 3. semestru počinjete s kolegijima Glazbeni praktikum gdje za potrebe svladavanja glazbeno-izvodilačkih vještina trebate usvojiti osnovne vještine sviranja jednog odabranog glazbenog instrumenta i vještine pjevanja potrebne za izvođenje nastave Glazbene kulture u primarnome obrazovanju. Na fakultetu postoji mogućnost upisa instrumenta gitare ili instrumenta s tipkama (sintesajzera). Na gitaru se ove akademske godine prema mogućnosti nastavnika može predbilježiti 20 studenata, a ostali se predbilježuju na popis za sintesajzer te će biti temeljem popisa raspoređeni predmetnim nastavnicima. Upis predmeta biti će omogućen od četvrtka 6.10.2022 do 10.10. 2022. u ponoć