Uvod u metode znanstvenog istraživanja sa statistikom za studente izvanrednog studija RPOO

(Petrinja, doc.dr.sc. Goran Trupčević)