Obavijesti

Obavijest o upisu u višu godinu

 
Slika Marko Gregurić
Obavijest o upisu u višu godinu
napisao/la Marko Gregurić - Wednesday, 22 July 2020, 22:03
 
 • Upis u više godine studija za akademsku godinu 2020./2021. za redovite i izvanredne studente obavljat će se od 23. do 31. srpnja 2020. i od 1. do 30. rujna 2020. (Zagreb i Petrinja), od 1. 9. do 30. rujna 2020. (Čakovec).
 • Obzirom na epidemiološku situaciju, upis ćemo u cijelosti obaviti online, prema slijedećim koracima.
 1. studenti se u više godine upisuju putem STUDOMATA (omogućen je pristup sa vlastitih računala), nakon toga
 2. putem linka na stranici UFZG (pod studentska služba, Pristup upisnom listu) otvara Vam se UFZG kreator dokumenata (prijaviti se sa svojom AAIEDU lozinkom) gdje je potrebno odabrati UPISNI LIST
 3. potrebno je ispuniti upisni list (obavezno ispunjavanje lokacije fakulteta), na kraju upisnog lista omogućeno je stavljanje privitaka, gdje je potrebno priložiti dokaz o uplati za upisninu (svi studenti), školarinu (svi izvanredni studenti i redoviti ukoliko imaju troškove školarine), troškove stručno-pedagoške prakse (samo izvanredni studenti) - uplatnica / preslika izvršenog platnog naloga s Internet bankarstva.
 4. Nakon sto kliknete na kraju upisni list, sve automatski stiže u studentsku službu
 • uplatiti troškove upisa u iznosu od 200,00 kuna (svi studenti) i uplatiti troškove školarine svi izvanredni studenti i redoviti studenti ukoliko imaju manje od 55 ECTS-a, prema Odluci (Odluka o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija )
 • rate se plaćaju prema Odluci:
  • ako je cjelokupni iznos školarine do 1000,00 kn plaća se jednokratno
  • ako je iznos školarine do 3000,00 kn plaća se na dvije jednake rate
  • ako je iznos veći od 3000,00 kn plaća se na četiri jednake rate