Obavijesti

OBAVIJEST O UPISU U VIŠE GODINE I OBAVIJEST O PRIJAVI DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA

 
Slika Luka Brajković
OBAVIJEST O UPISU U VIŠE GODINE I OBAVIJEST O PRIJAVI DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA
napisao/la Luka Brajković - Friday, 16 July 2021, 13:03
 
  • Upis u više godine studija za akademsku godinu 2021./2022.  za redovite i izvanredne studente obavljat će se  od 19. do 30. srpnja 2021. i od 01. do 30. rujna 2021. (Zagreb, Čakovec i Petrinja).
  • Obzirom na epidemiološku situaciju, upis ćemo u cijelosti obaviti online, prema slijedećim koracima.

 

  1. studenti se u više godine upisuju putem STUDOMATA (omogućen je pristup sa vlastitih računala), nakon toga
  2. putem linka na stranici UFZG (pod studentska služba, Pristup upisnom listu  https://www.ufzg.unizg.hr/form/  ) otvara Vam se UFZG kreator dokumenata (ulogirati se sa svojom AAIEDU lozinkom, korisničko ime je bez domene @ufzg.hr) gdje je potrebno odabrati UPISNI LIST
  3. potrebno je ispuniti upisni list (obavezno ispunjavanje lokacije fakulteta, odnosno svih polja), na kraju upisnog lista omogućeno je stavljanje privitaka, gdje je potrebno priložiti dokaz o uplati za upisninu (svi studentu), školarinu (svi izvanredni studenti i redoviti ukoliko imaju troškove školarine – vidjeti u studomatu kod upisa koliki je trošak školarine), troškove stručno-pedagoške prakse (samo izvanredni studenti) – uplatnica / preslika izvršenog platnog naloga s Internet bankarstva. Bez stavljenog privitka sa svim potrebnim uplatama upis se neće moći obaviti, obavezno je staviti dokaz o uplati kao privitak.
  4. Nakon sto kliknete na kraju upisni list, sve automatski stiže u studentsku službu. Tek nakon što studentska služba provede upis, u studomatu će vam biti naznačeno da je upis obavljen u cijelosti.

 

 

 

OBAVIJEST O PRIJAVI DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA

Molimo sve studente, da prijavu završnih i diplomski radova izvršavaju isključivo online ( putem obrazaca – WEB stranica UFZG i 2co2 portal), kako je i navedeno u protokolu.