Obavijesti

Upute studentima: testiranje na bolest COVID-19

 
Family guy -me
Upute studentima: testiranje na bolest COVID-19
napisao/la Višnja Rajić - Tuesday, 16 November 2021, 19:00
 

Poštovani kolegice i kolege,

nastavno na Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf), a u skladu sa obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 16. studenoga 2021., molimo sve studente koji će se radi ulaska u odgojno-obrazovne ustanove testirati dva puta tjedno da to OBAVEZNO učine na ovlaštenim mjestima.  

Za svaki obavljeni test OBAVEZNO zatražite račun koji ćete  u dogovoru s voditeljima metodičkih vježbi, dostavljati odgojno-obrazovnoj ustanovi, koja će potom zbirni zahtjev za nadoknadu troškova dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Trošak će se nadoknađivati okvirno jednom mjesečno, a ovisno o financijskim mogućnostima ustanove. 

Iako je moguće da će se povrat sredstava za testiranje u svrhu ulaska u odgojno-obrazovne ustanove čiji je osnivač lokalna zajednica (ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje) ponešto razlkovati od prethodno navedenog postupka,  molimo sve studente koji će se radi ulaska u ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje testirati dva puta tjedno da to OBAVEZNO  učine na ovlaštenim mjestima, te prikupljaju račune za provedene testove.

Popis mjesta gdje se može obaviti testiranje brzim antigenskim testom nalazi se na stranicama Stožera civilne zaštite (https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352) .

 

S poštovanjem,

izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić

Prodekanica za nastavu i studente