Obavijesti

Izborni kolegij Glazbena animacija

 
Slika Luka Brajković
Izborni kolegij Glazbena animacija
napisao/la Luka Brajković - Thursday, 3 March 2022, 14:14
 

Nastava izbornog kolegija Glazbena animacija, održavat će se srijedom u 16.00 sati od 8. ožujka 2022. god. u podrumu.

 

L.p. Diana Atanasov Piljek