STRUČNO-PEDAGOŠKA PRAKSA RPOO

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA DIPLOMSKI STUDIJI

Prijavljuju se samo studenti diplomskog studija (redovni i izvanredni studenti):

1 godina studija zaporka za pristup - redoviti studenti: #01DIP-RIPOZagreb
1 godina studija zaporka za pristup - izvanredni studenti: #01DIP-RIPOZagreb-IZV
Molim studente da se prijave s točnom zaporkom za godinu studija kako bih vas sustav automatski rasporedio u grupu kojoj pripadate. Pravilnim rasporedom u grupu moći ćete biti ocijenjeni.

Molimo studente drugih godina i studijskih programa da se ne prijavljuju na isti.

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA ZAGREB

Prijavljuju se samo studenti preddiplomskog studija (redovni studenti):

1 godina studija zaporka za pristup: #01RIPOZagreb
2 godina studija zaporka za pristup: #02RIPOZagreb
3 godina studija zaporka za pristup: #03RIPOZagreb
Molim studente da se prijave s točnom zaporkom za godinu studija kako bih vas sustav automatski rasporedio u grupu kojoj pripadate. Pravilnim rasporedom u grupu moći ćete biti ocijenjeni.

Molimo studente drugih godina i studijskih programa da se ne prijavljuju na isti.

STRUČNO-PEDAGOŠKA PRAKSA ČAKOVEC

Prijavljuju se samo studenti preddiplomskog studija (redovni studenti):

1 godina studija zaporka za pristup: #01RIPOCakovec
2 godina studija zaporka za pristup: #02RIPOCakovec
3 godina studija zaporka za pristup: #03RIPOCakovec
Molim studente da se prijave s točnom zaporkom za godinu studija kako bih vas sustav automatski rasporedio u grupu kojoj pripadate. Pravilnim rasporedom u grupu moći ćete biti ocijenjeni.

Molimo studente drugih godina i studijskih programa da se ne prijavljuju na isti.

STRUČNO-PREDAGOŠKA PRAKSA PETRINJA

Prijavljuju se samo studenti preddiplomskog studija (redovni studenti):

1 godina studija zaporka za pristup: #01RIPOPetrinja
2 godina studija zaporka za pristup: #02RIPOPetrinja
3 godina studija zaporka za pristup: #03RIPOPetrinja
Molim studente da se prijave s točnom zaporkom za godinu studija kako bih vas sustav automatski rasporedio u grupu kojoj pripadate. Pravilnim rasporedom u grupu moći ćete biti ocijenjeni.

Molimo studente drugih godina i studijskih programa da se ne prijavljuju na isti.