Poslijediplomski znanstveni sveučilšni studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti

Okvirni sadržaj predmeta/modula

  1. Razvoj antropoloških dimenzija  djece predškolske dobi
  2. Definiranje motoričkog prostora kod djece predškolske dobi
  3. Utjecaj tjelesne aktivnosti na antropološke značajke djece
  4. Povezanost razine tjelesne aktivnosti sa motoričkom učinkovitošću
  5. Metrijske karakteristike testova za procjenu motoričkih sposobnosti
  6. Latentna struktura motoričkih sposobnosti djece predškolske dobi
  7. Primjena sustava za kinematičku analizu motoričke kretne strukture kod djece
  8. Učinci motoričkog učenja
  9. Organizirane kineziološke aktivnosti kao prevencija bolesti kod djece
  10. Relacije socioekonomskog statusa djece i razine tjelesne aktivnosti djece